การเงิน การธนาคาร คืออะไร 4

นโยบายการเงินเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการและมาตรการทางการเมืองเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายทางการคลัง

– นโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ

– นโยบายบำเหน็จบำนาญทางการเงินจะดำเนินการตามมาตรการเพื่อลดการใช้เงินทุนของรัฐบาลและเพิ่มการเก็บภาษี

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอัตราแลกเปลี่ยนคือราคาของสกุลเงินหนึ่งที่เปรียบเทียบกับสกุลเงินอื่น อัตราแลกเปลี่ยนในระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวถูกกำหนดตามความต้องการ ต่อสกุลเงินต่างประเทศและอุปทานของสกุลเงินต่างประเทศเช่น 30 บาท = 1 ดอลลาร์เปลี่ยนเป็น 33 บาท = 1 ดอลลาร์หมายถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลงและ 27 บาท = 1 ดอลลาร์หมายถึงเงินบาทที่แข็งค่า

ดุลการชำระเงินมันบันทึกจำนวนของสกุลเงินต่างประเทศที่ได้รับและจ่ายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ประกอบด้วยบัญชีขนาดใหญ่ 3 บัญชี ได้แก่

– บัญชีกระแสรายวันเป็นบัญชีที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของประเทศ

– บัญชีกระแสเงินทุนเป็นบัญชีที่แสดงจำนวนเงินลงทุนเงินให้สินเชื่อและเงินฝากทั้งระยะสั้นและระยะยาวของชาวต่างชาติที่ลงทุนในประเทศ

– บัญชีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเป็นสินทรัพย์ที่สามารถใช้ชำระหนี้ระหว่างประเทศได้

 

จบกันไปแล้ว กับเรื่องของการเงินการธนาคารที่ทุกคนควรรู้ เมื่อรู้ถึงเรื่องนี้แล้ว จะทำให้รู้คำว่าเงินมากกว่าเดิม หรือรู้ว่ากว่าเดิมว่าธนาคารมีหน้าที่อะไร ธนาคารแห่งประเทศไทยทำหน้าที่อย่างไร หรือที่เรียกว่าธนาคารกลางนั่นแหละ ซึ่งเป็นความรู้ทั่วไปที่ทุกท่านควรได้รับทราบมากๆ จึงมาแชร์ให้ทุกท่านได้อ่านกัน เป็นความรู้ที่น่าเก็บสะสมไว้ เผื่อมีความจำเป็นต้องคุยกับผู้อื่นในอนาคต จะสามารถคุยกับคนอื่นในเรื่องนี้ได้ อย่างไม่มีปัญหา